elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 19.04.2024

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności w Centrum Usług Społecznych w Mławie

Centrum Usług Społecznych w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Mławie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
2. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie CUS w Mławie nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa CUS w Mławie posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 10.01.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem sekretariat@cus.mlawa.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/654 35 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Społecznychj w Mławie

Adres: ul. Joachima Lelewela 7, 06-500 Mława

E-mail: sekretariat@cus.mlawa.pl

Telefon: 23  654 35 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek CUS: ul. Joachima Lelewela 7

1.     W odległości ok. 300m metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek MKM Sienkiewicza Park, w odległości 250m znajduje się przystanek MKM Żwirki. Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi

2.     Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia, boczne od frontu od strony wschodniej budynku oraz wejście głowne od strony południowej. Szerokość obydwu drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

3.     Dostępność parkingu
Ogólnodostępny parking wzdłuż ul. Joachima Lelewela, bez wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

4.     Dostępność toalet
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

5.     Utrudnienia

Brak windy.

6.     Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku
 Obsługi interesanta odbywa się w wyznaczonych miejscach na parterze budynku.

Centrum Usług Społecznych w Mławie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Centrum Usług Społecznych w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Aleksandra Kaczan
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 01.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2024
Liczba wyświetleń: 905
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.01.2024
11:56:50
edycja
Aleksandra Kaczan
Deklaracja dostępności
10.01.2024
11:46:25
edycja
Aleksandra Kaczan
Deklaracja dostępności
10.01.2024
11:30:01
edycja
Aleksandra Kaczan
Deklaracja dostępności
10.01.2024
11:29:14
edycja
Aleksandra Kaczan
Deklaracja dostępności
18.01.2021
08:09:06
edycja
Justyna Wyszkowska
Deklaracja dostępności
01.01.2021
12:57:21
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
01.01.2021
12:56:57
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
01.01.2021
12:56:52
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności